Over HS Partners

Door jarenlange ervaring met mens en werk heeft HS Partners de sleutel tot ultieme flexibiliteit en goed werkgeverschap.
HS partners kent met haar vernieuwende concepten oplossingen voor uw personele vraagstukken.

Met onze flexibiliteitsconcepten kunt u weer ondernemen en uw bedrijfsprocessen optimaliseren. Door deze nieuwe kijk op uw onderneming
kunt u exact aangeven waar uw personele behoefte ontstaat en moet worden uitgebreid of juist worden afgebouwd.

Met HS partners kunnen werkgevers dit op een verantwoorde en sociale wijze organiseren. Onze methodieken en concepten
zijn op een maatschappelijk verantwoorde aanpak gebouwd. Dit resulteert in altijd gemotiveerde, enthousiaste en capabele
werknemers op de momenten wanneer de organisatie dit wenst.

Missie

HS partners is een compacte organisatie met als uitgangspunt de mens en werk. Met haar vernieuwende concepten op het gebied van flexibele en reguliere arbeidsprojecten heeft HS partners perfecte aansluiting met de veranderende arbeidsmarkt.

De opdrachtgevers van HS partners zijn alle organisaties, die een groot belang zien in de verandering van haar personeelsbeleid afgestemd op benodigde capaciteit en zich willen vergewissen van een sociaal en verantwoorde ondersteuning van haar flexibele en reguliere medewerkers.
Als personele dienstverlener staat HS partners voor haar medewerkers en begeleidt en ondersteunt zij de werknemers naar de arbeidsmarkt van de toekomst.

Visie

Het beeld van de werkende mens in zijn stramien bekend uit de afgelopen eeuw zal volledig verdwenen zijn. Een goed en prettig leven staat voorop. Het uitdiepen van kwaliteiten en mogelijkheden is tot een micro niveau mogelijk.

Elke baan is uniek, volledig afgestemd op de mens. De mens, die sociaal en verantwoorde keuzes maakt en hiervoor wordt beloond. Werkgevers kunnen vanuit de mens de organisatie aansturen en optimaal renderen met een sociaal en verantwoord personeelsbeleid.
HS partners ondersteunt de talrijke initiatieven, die het nieuwe werken van uit de mens en zijn omgeving vormgeven. HS partners zal een significante, positieve bijdrage leveren aan de nieuwe werkbeleving van werknemer en werkgever.

MVO

Bij HS partners draait alles om mensen. Onze medewerkers, onze klanten en onze partners staan centraal en dit uit zich door de kwaliteit van diensten die wij leveren. Gezondheid en veiligheid op de werkplek van al onze werknemers is een van onze prioriteiten.

Het behoud van medewerkers, aandacht voor arbeidsrechten en mensenrechten maar ook voor scholing, stage beleid, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie, diversiteit op de werkvloer zijn onderwerpen die wij van belang vinden.
Al deze onderwerpen maken deel uit van het MVO beleid van HS partners.