CERTIFICERINGEN

isae3402-logo

HS Partners Services is ISAE3402 gecertificeerd
HS Partners Services is de eerste backoffice-organisatie in Nederland die over het certificaat ISAE3402 Type 2 beschikt. Dit certificaat garandeert dat alle procedures rondom het aangaan van arbeidsovereenkomsten, verloning en facturatie compleet zijn beschreven, accuraat worden uitgevoerd en ‘in control’ zijn. Beursgenoteerde organisaties eisen een ISAE3402 certificaat van hun toeleveranciers. De internationale standaard ISAE3402 is de opvolger van de SAS70 standaard.

NBBU-lidmaatschapslogo-rond-150x150

HS Partners Services is lid van de NBBU
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zet zich in voor de rechten van uitzendkrachten. Deze rechten zijn in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten vastgelegd. U vindt onder meer informatie over salaris, pensioen, overwerk, reiskosten, vakantiedagen en ziekte.

NBBU garantie voor werkgevers
De NBBU is dé brancheorganisatie voor bijna 800 uitzendondernemingen, met name in het MKB. Een NBBU-uitzendonderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
De NBBU is uw garantie dat u met een vakkundige en betrouwbare uitzendonderneming van doen hebt.

nen4001_logo

HS Partners Services is NEN 4400-1 gecertificeerd
NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook geeft NEN 4400-1 criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. De uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten het eisenpakket opgesteld.
De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt een register bij.